1 Hoofdpagina

 c1b76524-fe0e-4fab-98cb-aa7809c95731_f93a83e6-e0f5-449c-a66d-da032b70f480_logo_gemeente_nissewaard[1]

logo Brielle

 

 Wat is de Cliëntenraad?

 

 

De Cliëntenraad SoZaWe Brielle en Nissewaard is een onafhankelijk advies orgaan dat opkomt voor de belangen van inwoners die leven van een minimum inkomen. Bijvoorbeeld uitkeringsgerechtigden, gehandicapten, chronisch zieken en 65plussers die leven van alleen AOW of met een klein pensioen. Maar ook voor werkenden en zelfstandige ondernemers die weinig geld verdienen.

Geschiedenis

In december 2002 is de Cliëntenraad SoZaWe Spijkenisse opgericht. In oktober 2008 is deze uitgebreid met de belangenbehartiging van burgers die vallen onder de Wet sociale werkvoorziening (Wvs). Het gaat bij de Wvs om mensen die ondanks hun handicap toch (naar vermogen) willen werken.

In 2009 is de Cliëntenraad verder uitgebreid met de behartiging van de belangen van burgers die vielen onder de Wet investeren in jongeren (Wij).

In januari 2012 is, bij de aanpassing van de Wwb, de Wij afgeschaft. Per diezelfde datum is een samenwerkingsverband, op het gebied van sociale zaken, tot stand gekomen tussen de gemeenten Bernisse, Brielle en Spijkenisse. Hierdoor zijn de drie cliëntenraden samengevoegd in de Cliëntenraad SoZaWe Bernisse, Brielle en Spijkenisse. In januari 2015 zijn Bernisse en Spijkenisse samengevoegd tot de gemeente Nissewaard waardoor de naam veranderd is in: Cliëntenraad SoZaWe Brielle en Nissewaard

Leden Cliëntenraad

De Cliëntenraad bestaat uit twaalf leden: vier Wwb, waarvan één uit Brielle, drie uit Nissewaard, vier Wsw-ervaringsdeskundigen en vier vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

De Cliëntenraad heeft een onafhankelijk voorzitter en wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris. Deze zijn geen lid van de raad en hebben dan ook geen stemrecht.

De Cliëntenraad vergadert één keer per maand op woensdag in het stadhuis van Nissewaard van 9.00 tot 12.00 uur. De vergadering is openbaar. Toehoorders zijn van harte welkom.

Reactiemogelijkheid is gesloten.